Tryk her for at ringe til os

Paradentose

Hvad er parodontose?
Paradentose eller rettelig parodontitis betyder betændelse rundt om tanden. Paradentose er en folkesygdom, som de fleste får på et eller andet tidspunkt i livet. Paradentose giver sjældent symptomer og kan ikke ses med det blotte øje, men ofte vil man opleve dårlig ånde.

Paradentose er en betændelsestilstand i den knogle, som tandroden sidder fast i. Betændelsen fører til, at knoglen langsomt ødelægges, og når processen er langt fremskreden, begynder tænderne derfor at føles løse.

Hvem er særligt udsat for parodontose?
Paradentose er en hyppigt forekommende lidelse. Hvis en eller begge af dine forældre har sygdommen, er der risiko for, at du arver sygdommen.

Forhold med betydning for udviklingen af paradentose:

  • Rygning: Rygere har en veldokumenteret øget risiko for at få paradentose.
  • Nedsat immunforsvar: Ved nedsat immunforsvar mindskes modstandskraften over for de bakterier, som sidder i belægningerne på tænderne. Stress kan blandt andet nedsætte immunforsvaret.
  • Diabetes: Personer med diabetes har hyppigere og mere alvorlig paradentose. Desuden viser undersøgelser, at en ubehandlet paradentose kan forværre sukkersyge.
  • Mundtørhed: Mundtørhed øger risikoen for huller i tænderne og muligvis også for udvikling af paradentose.
  • Knogleskørhed: En større undersøgelse har vist, at kvinder med knogleskørhed (osteoporose) i gennemsnit havde 3,3 færre tænder end en sammenlignelig kontrolgruppe, hvilket må tolkes i retning af, at det at have knogleskørhed medfører en øget risiko for paradentose.

Hvorfor får man parodontose?
Paradentose skyldes en vedvarende betændelse i tandens omkringliggende væv (støttevæv), herunder den knogle, som tandroden sidder fast i.

Hvordan stiller tandlægen diagnosen?
Diagnosen stilles af din tandplejer eller din tandlæge. Da man som regel ikke mærker, at man har paradentose, er det absolut nødvendigt med regelmæssig, professionel kontrol. Hvis en eller flere tænder er ramt af paradentose, har tanden mistet sit fæste i knoglen, og tandkødslommerne vil være fordybede.

Paradentose kan sjældent ses med det blotte øje og giver sjældent symptomer. Derfor får du målt tandkødslommernes dybde hver gang, du får lavet undersøgelse hos os.

Behandling
Behandling af paradentose vil du opleve som en tandrensning, hvor der fjernes tandsten og bakteriebelægninger, da disse er årsagen til infektionen. I forbindelse med behandlingen registreres de tænder, der er ramt af paradentose. Formålet med dette er nemmere at kunne holde øje med udviklingen over tid, samt at kunne instruere i den mest hensigtsmæssige hjemmetandpleje.

Hvordan forebygger man paradentose?
Forebyggelse sker primært i forbindelse med den daglige mundhygiejne i hjemmet efter anvisning fra tandplejer eller tandlæge.

Du kan læse mere om paradentose her

Paratosen