Tryk her for at ringe til os

Garanti på tandkroner

Garanti på tand kronerTandkronegaranti
Hos Tandsmilet yder vi 5 års garanti på tandkroner.
Garantien hos Tandsmilet medfører, at vi omlaver kronen uden beregning, hvis den mod forventning skulle gå enten helt eller delvist i stykker.

Betingelser for garanti
For at få garanti på din tandkrone, er det dog en forudsætning, at der i forbindelse med skaden på tandkronen ikke er tale om udefra kommende faktorer som eksempelvis sygdom, ulykke, medicinsk behandling, manglende renholdelse eller anden misligholdelse.

Som forudsætning for, at vi gratis omlaver kronen uden beregning, hvis den mod forventning skulle gå enten helt eller delvist i stykker, er altså, at skaden på kronen er forårsaget af, at kronen i sig selv ikke lever op til vores krav til kronens kvalitet.

Bortfald af garanti
Garantien på din tandkrone bortfalder, såfremt de aftalte, regelmæssige tandeftersyn ikke overholdes.